Ferietid i skogen….

Det nærmer seg ferietider og vi er i ferd med å avslutte hogstaktiviten for i år. Sluttavvirkningsmaskinene ble klar i forrige uke, men tynningsmaskinene vil holde på en uke til. Etter dette vil det foregå tømmertransport ut av skogen i noen uker. Vegvedlikehold og pynting på kjørespor vil pågå fortløpende i sommer.