FRILUFTSKART 2017

Etter mye arbeid har vi trykt opp et friluftskart over Eidsvoll Almenning.

I 2015 hadde vi oppstart sammen med Lions (Eidsvoll), Minnesund Vel og Bokkedalsgjengen. Nå, et år senere og etter mye arbeid, diskusjon, rydding og merking, er det ekstra fint å gå tur i skogen. Stiene er per nå merket og ryddet så det går fint å ta seg fram. Noen skilt som viser vegen vil bli satt opp i løpet av neste år. Det ikke lagt klopper eller bruer så det kan være lite bløtt. Vi rekommanderer å ta vanntett fottøy. Karte er å få kjøpt i kassen på XL-bygg Eidsvoll. Ved finnes som oftest i gapahukene så ta med fyrstikker og pølser