Småviltjakt

Jaktkort 2018

Kort for småviltjakt og rådyrjakt kjøper du i vår nettbutikk eller i kassen på XL-bygg Eidsvoll.

 

Småviltjakt og rådyrjakt er kun åpen for deg som bor på adresse med postnummer 2080 eller 2092. Småvilt inkluderer orrfugl, storfugl, jerpe, hare

 

Bukkejakta er kun åpen for bruksberettigede.

 

Bruksberettigede og ansatte kan kjøpe gjestekort til småviltjakt for ett eller flere døgn. Gjesten må jakte sammen med kortkjøper. Gjestekort kjøpes i XL-butikken. Både gjestejeger og bruksberettigede skal være til stede og kunne vise dokumentasjon på betalt jegeravgift.

 

 

Fram til jul kreves godkjent sauerenhetsbevis for alle hunder.

Det er krav om godkjent ettersøkshund til rådyrjakt og bukkejakt, samt avlagt skytterprøve dersom det jaktes med rifle. Den som ikke har hund selv, må ha avtale med noen som har godkjent hund.

Det forutsettes at nasjonale og lokale lover og forskrifter følges.

Jaktkortet gjeller også som treningskort for jakthund på allmenningen sin grund.

 

Jakttider

 

Småviltjakt 10.09 – 04.10. og 20.10 – 23.12

Rådyrjakt 25.09 – 04.10 og 20.10 – 23.12.

Bukkejakt 10.08 – 24.09.

 

Regler for å få lov til å jakte til rabattert pris

 

For å få lov til å jakte til rabattert pris på Eidsvoll Almenning skal man oppfylle en av følgende kriterier:

  • Eie eiendom med bruksrett i Eidsvoll Almenning.
  • Bo fast på eiendom med bruksrett i Eidsvoll Almenning OG ha felles husholdning med den som eier eiendommen.
  • Være ansatt i Eidsvoll Almenning.
  • Være slektning i rett nedstigende ledd til eier av eiendom med bruksrett i Eidsvoll Almenning

 

Med på jakta skal du ha:

 

  • Jaktkort
  • Legitimasjon
  • Sauerenhetsbevis på eventuell hund

Veiene holdes åpne så lenge været tillater. Det brøytes og strøs ikke så lenge det ikke finns skiløyper ved Setertjennet og Lynesvangen. (Flere veger stenges på grunn av skiløyper)

Trening av jakthund

Jaktkortet gjeller også som treningskort av jakthund på allmenningen sin grund. Kortet følger eieren. At trene sin jakthund er tillatt fra 21.08 på anvist plass. Det forutsetter at hunden er sauerein og kan oppvise sauerenhetsbevis. Ikke slipp hund der du veit det er mye sau.

 

Hogst høst 2018

I dag starter vi med hogst i nordre del av Eidsvoll Almenning, ca 300 m sør for Grønnsjøkorset. Ikke gå nærmere hogstmaskinene enn 70 m. Tømmeret som stables opp kan rase ut. Tømmerveltene er derfor ikke en lekeplass. Kjøreskader/vegskader vil bli pyntet på etter at...

2018 Småviltjakt – Beitedyr !!

Nå er det kort tid igjen til småviltjakta (10. september). Kort informasjon til dere som skal ut på jakt/trening av jakthund: Grunnet tørken som har vært i sommer, og påfølgende mangel på fòr, vil det være mer beitedyr på skogen en vanlig i september. Se deg...

Gammel sti Bokkedalen – Jøndalsvangen

I mai ble det hogd ved Jøndalsvangen men nå går det fint å gå tur forbi der. Stien fra Bokkedalen-Jøndalsvangen-Høgda er et fint alternativ. Visste du at når du går opp fra grusvegen (Bokkedalen) mot Jøndalsvangen går du på deler av en sti som har...