Hogst høst 2018

I dag starter vi med hogst i nordre del av Eidsvoll Almenning, ca 300 m sør for Grønnsjøkorset. Ikke gå nærmere hogstmaskinene enn 70 m. Tømmeret som stables opp kan rase ut. Tømmerveltene er derfor ikke en lekeplass. Kjøreskader/vegskader vil bli pyntet på etter at driften er ferdig.