HOGST MAI-JUNI 2017

Vi starter nå med hogst rundt Jøndalsvangen. Området er et gammelt naturbeite med mange kulturminner. Etter hogsten vil deler av området gjerdes in og brukes som beite. Merkede stier som går gjennom området vil få redusert fremkommelighet i mai og deler av juni. Alle stier blir ryddet/restaurerte etter hogsten.

Du kan gå på stien men hold avstand til hogstmaskinene (min. 70 meter).