Nyheter

Nyheter

 • 2018 Småviltjakt – Beitedyr !!

  Nå er det kort tid igjen til småviltjakta (10. september). Kort informasjon til dere som skal ut på jakt/trening av jakthund: Grunnet tørken som har vært i sommer, og påfølgende mangel på fòr, vil det være mer beitedyr på skogen en vanlig i september. Se...

 • Elgjakt 2018

  Elgjakta starter 5. oktober og pågår til 15. november.

 • Gammel sti Bokkedalen – Jøndalsvangen

  I mai ble det hogd ved Jøndalsvangen men nå går det fint å gå tur forbi der. Stien fra Bokkedalen-Jøndalsvangen-Høgda er et fint alternativ. Visste du at når du går opp fra grusvegen (Bokkedalen) mot Jøndalsvangen går du på deler av en sti som har...

 • Hogst høst 2018

  I dag starter vi med hogst i nordre del av Eidsvoll Almenning, ca 300 m sør for Grønnsjøkorset. Ikke gå nærmere hogstmaskinene enn 70 m. Tømmeret som stables opp kan rase ut. Tømmerveltene er derfor ikke en lekeplass. Kjøreskader/vegskader vil bli pyntet på etter at...