Informasjon

 11/12-2020

 Vi begynner og stenge vegene i dag. Det vil til å begynne bli stengt ved Øvre Holtet og Lynesvangen. Vi håper at det veldig snart er nok snø til skiløyper. I løpet av neste uke stenger vi alle andre veger. Det vil da kun være åpen til Setertjennet og Lynesvangen.

Nytt fra Eidsvoll Almenning

 • ÅRSBERETNING 2020

  Årsberetning med årsoppgjør for Eidsvoll almenning 2020 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.

 • Båndtvang

  Fra torsdag 1.april er det igjen båndtvang! Snart begynner fuglene å hekke og annet vilt går drektige, og for å unnga unødvendig stress for disse skal alle hunder fra 1.april holdes i bånd! I våre allmenninger er det i tillegg også en del beitedyr som...

 • Stenging av veier 2021

  Nå er våren her, det er også teleløsningen. Vi har stengt veiene våre. De blir åpnet igjen når telen har gitt seg. Vi informerer om åpning her og på Facebook

 • Årsmøte – Avlyst

  EIDSVOLL ALMENNING VIL IKKE AVHOLDE ÅRSMØTE I NÆRMESTE FREMTID GRUNNET KORONASITUASJONEN. 

 • Manntall til valget i Eidsvoll Almenning 2020

  Manntall for allmenningsvalget 2020 Manntallet for Eidsvoll Almenning blir lagt ut til gjennomsyn på almenningskontoret 31.01.2020. Av manntallet fremgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettiget i Eidsvoll Almenning og hvor mange stemmer vedkommende har. Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi...

 • Avvirkning vinter 19/20

  Eidsvoll Almenning vil i januar-februar ha skogsdrift ved Grandalen og lit før Setertjennet. Hogstmaskin og lassbærer vil gå ut på vegen til Grandalen. Ved vegen til Setertjennet vil maskinen kun være ved siden av vegen.  Skogsdrifter i Eidsvoll Almenning drives etter skogbrukets miljøstandarder, PEFC og FSC. Tenk på at: ✓ Det er...

Veiavgift

 

Betales per døgn på sms.

 

Send EAV <mellomrom> reg.nr. till 2090. (eksempel: EAV AB12345)

 

Årskort kan du kjøpe i nettbutikken. Veiledning finner du her

Overnatte i allmenningen

Løntjernbråtan

Løntjernbråtan var i sin tid ett av Gullverkets nordligste småbruk. Her bodde det folk fra cirka 1850 til rundt 1955. I grueperioden fra 1896-1907 ble den gamle seteren brukt som skolestue for barna som bodde i gruveområdet. Det eies av Eidsvoll Almenning, men driftes av Lions Club Eidsvoll. Lønntjernbråtan var gården hvor innspillingen av TV-serien «Farmen» fant sted høsten 2015.

 

Leie hytta….? Hytta har 20 sengeplasser og passer bra for noe større grupper. Utedo, vedkamin gasspeis og kjøkkenutstyr finnes, og drikkevann i en pumpe i hagen.

 

Kontakt Lions Eidsvoll, Kontaktperson Svein Hoelsæter

Telt

Det går fint å overnatte i telt i allmenningen. Både ved Øvre Hoelsjøen og Utsjøen finns utedo og bålplasser finns på flere plasser.