Dokument

Årberettning

Fullstendig årsberettning og regnskap kan hentes av allmenningsberettigede på kontoret til Eidsvoll Almenning,
eller bestilles fra johannes@rom-alm.no

Bruksrettsytelser Eidsvoll Almenning 2022

For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger.

Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.

Dokumenter til bruksberettigede

For at få ta ut varer til et beløp over 70 000,- som bruksberettiget må man søke styre om lov. Skjema finner du i linken under:

 

Bruksrettytelse 70000kr

 

Her under finner du også link til eiendomsregisterskjema og til regler om jakt

 

Eiendomsregisterskjema
Jakt småvilt, rådyr, bukk 2017