Dokument

BRUKSRETTSYTELSER EIDSVOLL ALMENNING

 

Bruksrettsytelsene blir årlig avregnet varer som handles hos XL-Bygg Eidsvoll for inntil kr. 70 000 inkl. mva. Dette er ikke søknadspliktig.

Når det totale årlige uttaket vil overstige 70 000kr, må det søkes styret for å eventuelt få utbetalt ytelser fra Eidsvoll Almenning.
Søknaden skal være godkjent før uttakene hos XL-Bygg Eidsvoll AS kan starte.
Søknadsfristen er 31.12 hvert år. Ytelsene utbetales februar påfølgende år.

 

Det er innført tak på utbetaling av ytelser, som betyr at det årlig ikke vil bli utbetalt mer enn kr. 1 000 000 i ytelser fra Eidsvoll Almenning. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.

 

 

Søknadsskjemaet finner du her. Søknaden sendes til bestyrer på johannes@rom-alm.no

.