Dokument

BRUKSRETTSYTELSER EIDSVOLL ALMENNING

 

Styret i Eidsvoll Almenning har vedtatt å endre reglene for utbetaling av bruksrettsytelser gjeldende fra 1. januar 2024. Brev med nærmere informasjon vedrørende dette er sendt ut til samtlige bruksberettigede i Eidsvoll Almenning; det kan også leses her.

 

Nye retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser finner du ved å trykker her.

Søknadsskjema for vedlikehold finner du her.

Søknadsskjema for nybygg finner du her.

 

Ferdig utfylt skjema med tilhørende bilag og kvitteringer, sendes på epost til post@rom-alm.no.

Gammelt søknadsskjema, som utgår 31.12.23, finner du her.

NB! Bruksrettsytelsene for 2023 utbetales på samme måte som tidligere. De nye retningslinjene gjelder for tiltak utført fra og med 01.01.2024.