Dokument

BRUKSRETTSYTELSER EIDSVOLL ALMENNING 2022

 

Bruksrettsytelser for Eidsvoll Almenning blir avregnet varer som handles hos XL-Bygg Eidsvoll AS, og utbetales februar påfølgende år.

 

 

For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger.

Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.

Dokumenter til bruksberettigede

Når det totale årlige uttaket overstiger kr 70 000,- inkl mva, skal dette formidles styret med en søknad.   Søknadsskjema finner du i linken under:

Bruksrettytelse 70 000kr