Dokument

Årberettning

Årsberetning for 2014 finner du her

Årsregnskap for 2014 finner du her

 

Fullstendig årsberettning og regnskap kan hentes av allmenningsberettigede på kontoret til Eidsvoll Almenning,
eller bestilles fra Karin@eidsvoll-almenning.no

Dokumenter til bruksberettigede

For at få ta ut varer til et beløp over 50 000,- som bruksberettiget må man søke styre om lov. Skjema finner du i linken under:

 

Bruksrettytelse 50000

 

Her under finner du også link til eiendomsregisterskjema og til regler om jakt

 

Eiendomsregisterskjema
Jakt småvilt, rådyr, bukk 2017