Fiske

Fiske i Eidsvoll Almenning

Fiskevann i Eidsvoll Almenning forvaltes av Eidsvoll Fiskesamvirke. Flere sjøer kalkes årlig og i noen av dem settes det ut øring. En kan kjøpe fiskekort-årskort på:

  • Kiwi Minnesund
  • Statoil Eidsvoll Verk
  • G-sport, Amfi Råholt
  • Sporten, Eidsvoll sentrum
  • Eidsvoll Shellstasjon (Vilberg)
  • Elrom Dal

 

Årskort og døgnskort kan også kjøpes på sms (døgnskort kan kun kjøpes med sms). instruksjon om hur du kjøper fiskekort med hjelp av sms finner du her:

 

Årskort 150,-

Døgnskort 50,-

Barn under 16 år fisker gratis.

 

NB! RISA er i 2015 inndelt i ulike soner med egne regler.

 

Kortet gjelder for alle vann og elver innen Eidsvoll kommune, innbefattet Risa og Andelva. Bortsett fra Stor-Byua, gjelder kortet ikke Feiring. Kortet gjelder i tillegg Krafttjern – Svartputten – Kinna – Lomtjern og Rakkertjern i Hurdalkommune. Kortet gjelder også for Stor-Otten i Nord-Odal og Vorma i Eidsvoll.

 

Fisketiden er hele året, bortsett fra i fredningstida 15. september til 15. november.

 

Det er kun tillatt å drive stangfiske fra land og isfiske med maks 2 snører. Se regler bak på fiskekortet. Fiske fra båt er forbudt. (Untatt Utsjøen der en kan fiske fra kano og belly boat med stang)

Eidsvoll fiskesamvirke

Eidsvoll fiskesamvirke (EFS) er en lokal forening bestående av grunneiere i kommunen og representanter fra foreningen Eidsvoll skog jeger og fiskerforening (ESJFF). Foreningens formål er å jobbe for å legge til rette for fritidsfiske i kommunen ved fiskekultiveringstiltak og andre tilretteleggelsestiltak. Eidsvoll kommune har sekretærfunksjon i foreningen.

 

Foreningen selger fiskekort på vegne av grunneierne. Inntektene fra fiskekortslaget er det som i hovedsak finansierer kultiveringstiltakene. Når det gjelder tiltak som EFS gjennomfører kan nevnes: Utsetting av fisk vår og høst, rydding ved fiskevannene, utbedring av gytebekker (rydding, gytegrus etc.), kalking av vann og vassdrag. EFS betaler grunneierne vannleie med en sum pr år. EFS driver fiskeoppsyn, dvs kontrollerer at fiskerne har løst fiskekort (de over 16 år) og fisker etter de fastsatte fiskereglene. Fiskereglene er trykket på baksiden av fiskekortene