Eiendomsregisterskjema

 

Vi jobber kontinuerlig med å holde manntallet oppdatert slik at all informasjon når ut alle eierne av gårdsbruk med bruksrett i Eidsvoll Almenning.

I den sammenheng er vi avhengig av at alle endringer i eieforhold meldes inn til oss så fort som mulig.

Dette kan enkelt gjøres ved å fylle ut et eiendomsregisterskjema under.