Enkeltpassering 50,- / Årsabonnement 500,-
For betaling, gå inn på youpark.no

 

 

sms_bjerke

 

——————————————————————————-

Her følger en detaljert beskrivelse for kjøp av abonnement og betaling for passering

Høsten 2022 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom. Dette innnebærer at all betaling for kjøring på veiene, må gjøres via leverandørens hjemmeside www.youpark.no. Her anbefaler vi alle faste brukere av veiene om å opprette en bruker for å forenkle betalingen – ved å legge inn ett betalingskort trekkes man automatisk. Vi gjør dere oppmerksomme på at all bruk av faktura som betalingsmetode vil medføre fakturagebyr.

 

Man kan som tidligere velge mellom å betale for enkeltpasseringer eller å kjøpe årsabonnement. Årsabonnementene løper 1 år, men med ny løsning gjelder de fra dato til dato – ikke ett kalenderår.

 

  • Årsabonnement

Her vil man få to valg: Årsabonnement (Ett kjøretøy) og Årsabonnement bruksberettiget.

Abonnement for bruksberettiget er kun for bruksberettigede i Eidsvoll Almenning, og må forhåndsgodkjennes før bruk. Er man ikke bruksberettiget, velger man Ett kjøretøy.

Følg instruksjonene videre for betaling.

 

Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 14.dag. Abonnementene gjelder for inntil 1 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas tilsvarende antall kjøretøy.

 

Viktig! Kjøper du abonnement er det viktig å legge inn det aktuelle kjøretøyet i «kjøretøyregisteret» før man benytter seg av veiene. Ha reg.nr på bilen klart ved kjøp.

 

Ett lite tips; velger du at abonnementet ditt skal ha automatisk fornyelse, vil det fornye seg selv etter ett år uten at du trenger å foreta deg noe. Da vil du bli trukket automatisk fra betalingskort, eller motta faktura.

 

  • Enkeltpasseringer

Enkeltpasseringer må betales innen 48 timer etter passering ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no, eller ved da å registrere en bruker og legge inn Betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret.

Passerer man uten å foreta seg noe innen 48 timer, utstedes det en faktura.

 

 

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no

 

Se vedlegg for hvordan man håndterer kjøp av både enkeltpasseringer og årsabonnement. Trenger du hjelp, er kundeservice på Youpark bare en telefon unna.

De kan nås på tlf 47 70 07 00.

 

Priser på abonnement og enkeltpasseringer blir som følger:

 

Enkeltpassering – Kjøretøy under 7,5 t: 50 kr

Enkeltpassering – Kjøretøy over 7,5 t:   50 kr

Årsabonnement (Ett kjøretøy) – 500 kr

Årsabonnement bruksberettiget – kun for bruksberettigede. Krever forhåndsgodkjenning.