Nyheter

Nyheter

 • Åpen vei på Øvre Holtet

  Bommen på Øvre Holtet er idag åpnet, og det er nå åpen vei inn til Nord-Fløyta og Dorrsvangen. Veien videre innover høgda må holdes stengt en stund til pga teleløsningen. Resterende veier sørover i allmenningen tas det ny vurdering på i løpet av neste uke.

 • Åpen vei til Utsjøen

  Da er veien åpen til Utsjøen. Kjør pent det er noen hull og kvister i veibanen. Dette blir utbedret, men ikke med en gang. Tiruen er også klar for våren med ferske egg!  

 • Åpne veier

  Vi har idag åpnet Smievegen og Jonsbråtavegen for sesongen. Husk å overholde både båndtvang og bålforbudet.

 • Åpne veier

  Samtlige sommerveier i Eidsvoll Almenning er nå åpne.  

 • Åpne veier i Eidsvoll Almenning 18.05/22

  Da har samtlige veier Eidsvoll Almenning tørket opp, og alle bommer er åpne!

 • Åpning av samtlige veier fredag 28.5

  Da har vi vært på vei befaring, assistert av en nøye passasjer. Veiene vil nok trenge noen dager før de er bra. Hvis det ikke skjer noe spesielt åpner vi samtlige veier iløpet av førstkommende fredag (28.5). God tur!

 • ÅRSBERETNING 2020

  Årsberetning med årsoppgjør for Eidsvoll almenning 2020 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.

 • Årsberetning 2023

  Årsberetning for året 2023 og valgkomiteens innstilling for 2024 er nå ute under fanen Bruksrett.

 • Årsberetning og årsregnskap 2021

  Årsberetning og årsregnskap for 2021 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.

 • Årsberetning….

  Nå finner du årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018 under fanen “Bruksrett”

 • Årsmøte – Avlyst

  EIDSVOLL ALMENNING VIL IKKE AVHOLDE ÅRSMØTE I NÆRMESTE FREMTID GRUNNET KORONASITUASJONEN. 

 • Avvirkning høst 2019

  Eidsvoll Almenning vil i september ha skogsdrift ved Brantebergsvegen og Lynesvangen. Det vil bli noen drifter seinere i høst også, men det er ikke bestemt hvor. Informasjon om dette deles fortløpende på facebook og hjemmeside.

 • Avvirkning vinter 19/20

  Eidsvoll Almenning vil i januar-februar ha skogsdrift ved Grandalen og lit før Setertjennet. Hogstmaskin og lassbærer vil gå ut på vegen til Grandalen. Ved vegen til Setertjennet vil maskinen kun være ved siden av vegen.  Skogsdrifter i Eidsvoll Almenning drives etter skogbrukets miljøs

 • Båndtvang

  Fra torsdag 1.april er det igjen båndtvang! Snart begynner fuglene å hekke og annet vilt går drektige, og for å unnga unødvendig stress for disse skal alle hunder fra 1.april holdes i bånd! I våre allmenninger er det i tillegg også en del beitedyr som...

 • Båndtvang

  Vi minner om at det i perioden 1.april til 20.august er generell båndtvang, og at alle nå skal holde hundene sine i bånd. Dette gjelder uansett størrelse, rase eller grad av lydighet. Dette er for å skåne bufe og vilt i en sårbar periode, samt...

 • Beitestart i Eidsvoll Almenning

  Onsdag 24.mai slippes det dyr på beite i Eidsvoll Almenning, og vi vil oppfordre alle brukere av skog og mark til å ta hensyn og spesielt utvise forsiktighet langs veiene. Vi ønsker samtidig å minne alle hundeeiere om at det er båndtvang, og at disse...

 • Bruksberettigede og vegkort

  Du som har bruksrett har rett å kjøre på allmenningens veger, gratis, med to biler. Du kan ta ut de gratis i nettbutikken eller kontakt allmenningen så sender vi klistermerker til deg. Veiledning til hvordan du tar ut vegkort i nettbutikken finner du lenger ned...

 • Bruksrettsytelser Eidsvoll Allmenning 2022

  For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger. Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er...

 • Ekstraordinært forbud mot bruk av ild