Nyheter

Nyheter

 • Åpen vei til Utsjøen

  Da er veien åpen til Utsjøen. Kjør pent det er noen hull og kvister i veibanen. Dette blir utbedret, men ikke med en gang. Tiruen er også klar for våren med ferske egg!  

 • Åpne veier i Eidsvoll Almenning 18.05/22

  Da har samtlige veier Eidsvoll Almenning tørket opp, og alle bommer er åpne!

 • Åpning av samtlige veier fredag 28.5

  Da har vi vært på vei befaring, assistert av en nøye passasjer. Veiene vil nok trenge noen dager før de er bra. Hvis det ikke skjer noe spesielt åpner vi samtlige veier iløpet av førstkommende fredag (28.5). God tur!

 • ÅRSBERETNING 2020

  Årsberetning med årsoppgjør for Eidsvoll almenning 2020 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.

 • Årsberetning og årsregnskap 2021

  Årsberetning og årsregnskap for 2021 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.

 • Årsberetning….

  Nå finner du årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018 under fanen “Bruksrett”

 • Årsmøte – Avlyst

  EIDSVOLL ALMENNING VIL IKKE AVHOLDE ÅRSMØTE I NÆRMESTE FREMTID GRUNNET KORONASITUASJONEN. 

 • Avvirkning høst 2019

  Eidsvoll Almenning vil i september ha skogsdrift ved Brantebergsvegen og Lynesvangen. Det vil bli noen drifter seinere i høst også, men det er ikke bestemt hvor. Informasjon om dette deles fortløpende på facebook og hjemmeside.

 • Avvirkning vinter 19/20

  Eidsvoll Almenning vil i januar-februar ha skogsdrift ved Grandalen og lit før Setertjennet. Hogstmaskin og lassbærer vil gå ut på vegen til Grandalen. Ved vegen til Setertjennet vil maskinen kun være ved siden av vegen.  Skogsdrifter i Eidsvoll Almenning drives etter skogbrukets miljøs

 • Båndtvang

  Fra torsdag 1.april er det igjen båndtvang! Snart begynner fuglene å hekke og annet vilt går drektige, og for å unnga unødvendig stress for disse skal alle hunder fra 1.april holdes i bånd! I våre allmenninger er det i tillegg også en del beitedyr som...

 • Bruksberettigede og vegkort

  Du som har bruksrett har rett å kjøre på allmenningens veger, gratis, med to biler. Du kan ta ut de gratis i nettbutikken eller kontakt allmenningen så sender vi klistermerker til deg. Veiledning til hvordan du tar ut vegkort i nettbutikken finner du lenger ned...

 • Bruksrettsytelser Eidsvoll Allmenning 2022

  For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger. Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er...

 • Fare for iskast

  Odal Vindkraftverk ligger tett inntil Eidsvoll Almenning sine grenser, og i vintersesongen, som regnes fra 1.oktober til 30.april, er det fare for iskast i vindkraftverket. I denne perioden anbefales det å holde en avstand på 250 meter fra turbinene for å unngå at det kan...

 • Gammel sti Bokkedalen – Jøndalsvangen

  Visste du at når du går opp fra grusvegen (Bokkedalen) mot Jøndalsvangen går du på deler av en sti som har eksistert i et par hundre år.

 • Gjennomgang av manntall og bruksrett

  Informasjon til de bruksberettigede. Styret i Eidsvoll Almenning jobber kontinuerlig med gjennomgang av manntallet, og vil fortsette med dette arbeidet også i kommende år. I den sammenheng vil vi minne alle bruksberettigede om å sende inn informasjon til almenningen når det er endringer i eiefor

 • Harepest

  Vi har fått inn rapporter om harepest i Eidsvoll Almenning, som nå også herjer over store deler av østlandet. Harepest er en sykdom hos dyr, men som kan smittes over fra dyr til menneske. Helsenorge.no råder folk til å være forsiktige med å drikke vann...

 • Hogst vinter 2018/2019

  Eidsvoll Almenning pleier å hogge vær vinter. Denne vinteren (2018/2019) vil det dog ikke bli hogd.

 • Innkalling årsmøte

  Endelig kan vi forsøke oss med et årsmøte. På grunn av utfordringene med covid 19, har vi ikke kunnet ha årsmøte til normal tid, men nå prøver vi oss den 9.9.2021.

 • Ledig elgjakt

  Ledig elgjakt i Eidsvoll almenning Klikk på tittelen ovenfor for nedlastingslink.