Bruksberettigede og vegkort

Du som har bruksrett har rett å kjøre på allmenningens veger, gratis, med to biler. Du kan ta ut de gratis i nettbutikken eller kontakt allmenningen så sender vi klistermerker til deg. Veiledning til hvordan du tar ut vegkort i nettbutikken finner du lenger ned på startsiden på Eidsvoll Almenning sin hjemmeside.