Årsberetning

Årsberetning

Fullstendig årsberetning og regnskap kan hentes av allmenningsberettigede på kontoret til Eidsvoll Almenning – Nordåsveien 5 2032 Maura-
eller bestilles fra johannes@rom-alm.no

ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP REVISJONSBERETNING

Årsberetning og årsoppgjør 2023

Årsberetning og årsoppgjør 2022

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling 2024

 

Innkomne forslag til valget i Eidsvoll Almenning

Innkomne forslag til valg i Eidsvoll Almenning 2024

 

ÅRSMØTEINNKALLING

Årsmøteinnkalling 2024

 

REVIDERING AV BRUKSREGLER EIDSVOLL ALMENNING

Høringsutkast bruksregler Eidsvoll Almenning

Følgeskriv høringsutkast bruksregler Eidsvoll Almenning

Bruksregler Eidsvoll Almenning