Årsberetning

Årsberetning

Fullstendig årsberetning og regnskap kan hentes av allmenningsberettigede på kontoret til Eidsvoll Almenning – Nordåsveien 5 2032 Maura-
eller bestilles fra johannes@rom-alm.no

ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP REVISJONSBERETNING

Årsberetning og årsoppgjør 2023

Årsberetning og årsoppgjør 2022

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING

 

 

Innkomne forslag til valget i Eidsvoll Almenning

 

 

ÅRSMØTEINNKALLING

 

 

REVIDERING AV BRUKSREGLER EIDSVOLL ALMENNING

Høringsutkast bruksregler Eidsvoll Almenning

Følgeskriv høringsutkast bruksregler Eidsvoll Almenning

Bruksregler Eidsvoll Almenning