Beitestart i Eidsvoll Almenning

Onsdag 24.mai slippes det dyr på beite i Eidsvoll Almenning, og vi vil oppfordre alle brukere av skog og mark til å ta hensyn og spesielt utvise forsiktighet langs veiene.

Vi ønsker samtidig å minne alle hundeeiere om at det er båndtvang, og at disse reglene er like gjeldende for både små og store hunder. Det samme gjelder grad av lydighet eller hvor mye kontroll eier måtte ha over hunden sin. Båndtvangen er absolutt og skal overholdes, og gjelder alle hunder som ikke går under §9 i Hundeloven.