Åpne veier i Eidsvoll Almenning 18.05/22

Da har samtlige veier Eidsvoll Almenning tørket opp, og alle bommer er åpne!