Avvirkning vinter 19/20

Eidsvoll Almenning vil i januar-februar ha skogsdrift ved Grandalen og lit før Setertjennet. Hogstmaskin og lassbærer vil gå ut på vegen til Grandalen. Ved vegen til Setertjennet vil maskinen kun være ved siden av vegen.  Skogsdrifter i Eidsvoll Almenning drives etter skogbrukets miljøstandarder, PEFC og FSC. Tenk på at:

✓ Det er ikke tillatt med lek og klatring på tømmerlunnene (tømmerhaugene). Tømmeret kan rase.

✓ Pass på at sjåførene i skogsmaskinen ser deg og oppnå øyekontakt før du passerer.

✓ Hold avstand

✓Ikke parker på snuplass ved tømmerlunnene. Hele snuplassen trengs til å snu tømmerbilene.