Båndtvang

Vi minner om at det i perioden 1.april til 20.august er generell båndtvang, og at alle nå skal holde hundene sine i bånd. Dette gjelder uansett størrelse, rase eller grad av lydighet. Dette er for å skåne bufe og vilt i en sårbar periode, samt for å beskytte beitedyr som slippes på skogen.

I Eidsvoll kommune er det utvidet båndtvang til og med 1. oktober, med unntak av Bergermoen hvor båndtvangstiden er 1. april til 20. august.
 God tur med hunden i bånd!