ÅRSBERETNING 2020

Årsberetning med årsoppgjør for Eidsvoll almenning 2020 er nå tilgjengelig under fanen bruksrett.