Årsmøte – Avlyst

EIDSVOLL ALMENNING VIL IKKE AVHOLDE ÅRSMØTE I NÆRMESTE FREMTID GRUNNET KORONASITUASJONEN.