Båndtvang

Fra torsdag 1.april er det igjen båndtvang!

Snart begynner fuglene å hekke og annet vilt går drektige, og for å unnga unødvendig stress for disse skal alle hunder fra 1.april holdes i bånd!

I våre allmenninger er det i tillegg også en del beitedyr som blir sluppet på skauen, så det er også for å skåne disse.

God tur!