Åpne veier

Samtlige sommerveier i Eidsvoll Almenning er nå åpne.