Fare for iskast

Odal Vindkraftverk ligger tett inntil Eidsvoll Almenning sine grenser, og i vintersesongen, som regnes fra 1.oktober til 30.april, er det fare for iskast i vindkraftverket. I denne perioden anbefales det å holde en avstand på 250 meter fra turbinene for å unngå at det kan falle is eller snø på folk.
På hjemmesiden til Odal Vind finnes det iskastvarsel, med tilhørende kart for områdene med inntegnede sikkerhetssoner.
Vi anbefaler alle brukere av skogen i dette området til å lese seg opp, og søke nødvendig informasjon når man oppholder seg i nærheten av vindmøllene. Bildet av isklumpen viser størrelse på is fra møllene i forrige uke.