Gjennomgang av manntall og bruksrett

Informasjon til de bruksberettigede.

Styret i Eidsvoll Almenning jobber kontinuerlig med gjennomgang av manntallet, og vil fortsette med dette arbeidet også i kommende år.

I den sammenheng vil vi minne alle bruksberettigede om å sende inn informasjon til almenningen når det er endringer i eieforhold. Dette kan gjøres ved å fylle ut et eiendomsregisterskjema og sende det inn til post@rom-alm.no. Skjemaet finner du her: Bruksrett i Eidsvoll Almenning.

 

Vurdering av bruksretter er også en del av arbeidet med gjennomgang av manntallet, og her ligger vurderingen rundt spørsmålet om det er jordbruksmessig drift på gården. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.