Harepest

Vi har fått inn rapporter om harepest i Eidsvoll Almenning, som nå også herjer over store deler av østlandet. Harepest er en sykdom hos dyr, men som kan smittes over fra dyr til menneske. Helsenorge.no råder folk til å være forsiktige med å drikke vann fra små vann og bekker. Smitten kan også smitte direkte ved kontak med syke eller døde dyr (Hare og gnagare) så hold avstand til disse.