Hogst vinter 2018/2019

Eidsvoll Almenning pleier å hogge vær vinter. Denne vinteren (2018/2019) vil det dog ikke bli hogd.