Informasjon om vedteiger

Etterspørselen etter vedteiger er stor og hver tildeling betinger bruk av administrasjonens ressurser. Område må stedfestes, det må settes opp avtale ift. HMS og det må gjøres miljøsjekk. Dette har vi dessverre ikke tid til inneværende år og med det har vi ikke anledning til å dele ut vedteiger.
Ber om at dere som ønsker vedteiger kontakter oss per epost, post@rom-alm.no fra og med april 2024. Vedteig for uttak av ved til eget forbruk faktureres med kr. 1625 pr. år.
Dette gjelder også der det er ønske om å rydde opp etter hogst.