Informasjon til de bruksberettigede vedrørende utbetaling av bruksrettsytelser i Eidsvoll Almenning

Bruksrettsytelsene blir årlig avregnet varer som handles hos XL-Bygg Eidsvoll for inntil kr. 70 000 inkl. mva. Dette er ikke søknadspliktig.

Når det totale årlige uttaket vil overstige 70 000kr, må det søkes styret for å eventuelt få utbetalt ytelser fra Eidsvoll Almenning.
Søknaden skal være godkjent før uttakene hos XL-Bygg Eidsvoll AS kan starte.
Søknadsfristen er 31.12 hvert år.

 

Søknadsskjemaet finner du her. Søknaden sendes til bestyrer på johannes@rom-alm.no

 

Det er innført tak på utbetaling av ytelser, som betyr at det årlig ikke vil bli utbetalt mer enn kr. 1 000 000 i ytelser fra Eidsvoll Almenning. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.