Manntall for allmenningsvalget 2024

Manntallet for Eidsvoll Almenning er lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret i Maura fra 31.01.2024. Manntallet er også å finne utlagt på XL-Bygg Eidsvoll.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styrene senest 3 uker etter denne kunngjøring. Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme på årsmøtet. Spørsmål kan rettes på tlf. 948 47470 eller e-post: post@rom-alm.no.