Manntall til valget i Eidsvoll Almenning 2020

Manntall for allmenningsvalget 2020

Manntallet for Eidsvoll Almenning blir lagt ut til gjennomsyn på almenningskontoret 31.01.2020.

Av manntallet fremgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettiget i Eidsvoll Almenning og hvor mange stemmer vedkommende har. Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme og de bruksberettigede oppfordres derfor til å kontrollere at manntallet er korrekt for sitt vedkommende.

Bruksberettigede som mener det er feil ved manntallet har anledning til å påklage dette til allmenningsstyret senest 3 uker etter utlegging. Eventuelle klager over manntallet må skje skriftlig.

Ytterligere opplysninger om manntallet kan fås ved henvendelse til almenningskontoret, telefon 95253315 eller epost karin@eidsvoll-almenning.no     

Nærmere kunngjøring om årsmøtet kommer senere.

Styret i Eidsvoll Almenning