Nye retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser

All informasjon vedrørende endring i reglene for utbetaling av bruksrettsytelser, finner du under fanen Bruksrett – Bruksrettsytelser, eller ved å trykker her.