Rapportere jakt

Vi vil minne alle som har kjøpt jaktkort i Eidsvoll Almenning om at det nå er på tide å rapportere jakta.

Dette gjør du enkelt og greit på samme sted som kortet ble kjøpt – https://www.inatur.no/.