Salg av jaktkort småvilt og rådyr

Salget av jaktkort vil fra høsten 2022 foregå via Inatur.no, og ikke over disk på XL Bygg Eidsvoll eller her på hjemmesiden vår. Dette innebærer at hver enkelt kjøper må opprette profil på Inatur før kjøp, samt at all rapportering også vil foregå gjennom egen profil.
Alle spørsmål rundt dette rettes mot Allmenningsdrift Romerike SA på tlf 948 47 470 eller på epost post@rom-alm.no.
NB! Jaktkort kan kun kjøpes av bruksberettigede og innenbygdsboende med fast bostedsadresse 2080 Eidsvoll og 2092 Minnesund – øst for Vorma.
Les mer om dette her.