Slipp av beitedyr 2019

Beiteberettigede i Eidsvoll Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite fra 28. mai 2019.