Bruksrettsytelser Eidsvoll Allmenning 2022

For bruksrettssøknader og uttak fra Eidsvoll Almenning i 2022, er det innført et tak for utbetalinger.

Totalt vil det ikke bli utbetalt mer enn 1 000 000kr i ytelser fra Eidsvoll Almenning i 2022. Hvis det totalt for alle bruksberettigede søkes for mer enn taket som er vedtatt, vil det bli avkortninger på ytelsene tilsvarende oversøkningen.