Møte i Eidsvoll Sankelag

Eidsvoll Sankelag skal ha et møte onsdag 3.mai med følgende tema, “Beitebruk på utmark i Eidsvoll”.

Møtet starter kl 18:00 i kommunestyrsalen.